Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Kontakti

   
Salas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes kontakti.


Salas Sv. Jāņa luterāņu draudze
Salas pag., Mārupes novads, LV 2105
info@salasdraudze.lv

Mācītājs Aivars Gusevs
Tālr. 29574349
aivars.gusevs@lelb.lv

Draudzes priekšnieks Viesturs Čulkstens
Tālr. 292312 seši deviņi
info@salasdraudze.lv

Draudzes priekšnieka vietnieks Kārlis Štālmanis
Tālr. 29533408
karlis-st@inbox.lv

Rekvizīti:
Salas Sv. Jāņa evaņģēliski - luteriskā draudze
Salas pag., Mārupes novads, LV 2105
Swedbank AS, Konta Nr. LV16HABA0551006387179
Draudzes reģistrācijas numurs: LV90000084524


KAPSĒTA PIE SALAS SVĒTĀ JĀŅA BAZNĪCAS
Kapsētu apsaimnieko Mārupes novada pašvaldība
Tālr.: 26523177

Navigācijas koordinātes 56°56'13.90"Z 23°42'20.86"A


-


Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv