Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Kontakti

   
LELB SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZES kontakti.


LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE
Mārupes nov., Salas pag., Spuņciems, "Salas Jāņa baznīca", LV-2105
info@salasdraudze.lv

Mācītājs Aivars Gusevs
Tālr. 29574349
aivars.gusevs@lelb.lv

Draudzes priekšnieks Viesturs Čulkstens
Tālr. 292312 seši deviņi
info@salasdraudze.lv

Draudzes priekšnieka vietnieks Kārlis Štālmanis
Tālr. 29533408
karlis-st@inbox.lv

Rekvizīti:
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE
Mārupes nov., Salas pag., Spuņciems, "Salas Jāņa baznīca", LV-2105
Swedbank AS, Konta Nr. LV16HABA0551006387179
Draudzes reģistrācijas numurs: LV90000084524


KAPSĒTA PIE LELB SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZES baznīcas
Kapsētu apsaimnieko Mārupes novada pašvaldība
Tālr.: 26523177

Navigācijas koordinātes 56°56'13.90"Z 23°42'20.86"A


-


Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv